;

Bitcoin

Το μπίτκοϊν (Bitcoin) αποτελεί στη βάση του ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source protocol). Κατά συνέπεια, ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού είναι δημόσιος και διαθέσιμος σε όποιον επιθυμεί να ελέγξει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Η ανωτέρω αρχή επιτρέπει σε οποιονδήποτε την ελεύθερη και δωρεάν αντιγραφή και ανάπτυξη δικού του λογισμικού βασισμένου στο υπάρχον .Το λογισμικό αποτελεί μία μέθοδο για την επίτευξη των παρακάτω κύριων στόχων , θέσπιση κριτηρίων παραγωγής και συναλλαγής των ανταλλάξιμων μονάδων του λογισμικού (bitcoins),διατήρηση των πληροφοριών ιδιοκτησίας των μονάδων των bitcoin που έχουν ήδη παραχθεί και δυναμική επιβεβαίωση της εγκυρότητας των παραπάνω, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κεντρικής οντότητας ελέγχου, πιστοποίησης ή διακρίβωσης .Η χρήση του λογισμικού είναι δωρεάν και διαθέσιμη σε όλες τις χώρες του κόσμου, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο internet. Η βασική λειτουργία του λογισμικού έγκειται στην εκτέλεση συναλλαγών bitcoins και την αναμετάδοση πληροφοριών ανάμεσα σε κόμβους και την επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους για το υπόλοιπο δίκτυο.

image bitcoin cryptocurrency exchange

Αγορά

Ένας άλλος τρόπος για ν’ αποκτήσει κάποιος bitcoins είναι ν’ αγοράσει μερικά μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών αγοροπωλησιών που υπάρχουν.

Mining

Τα Bitcoins δημιουργούνται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται mining. Ένας υπολογιστής ή μια συσκευή αναζητεί τη λύση ενός αλγόριθμου για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών και αμείβετε με Bitcoins.

Ανταλλαγή

Η ανταλλαγή Bitcoins μεταξύ χρηστών, σε οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο κι αν βρίσκονται, γίνεται εύκολα, γρήγορα και με πολύ μικρό κόστος.

Δημιουργία

To 2009 το Bitcoin έκανε την πρώτη του λειτουργική εμφάνιση, με την κυκλοφορία του πρώτου client ανοιχτού κώδικα, και την δημιουργία των αντίστοιχων Bitcoins.
 

Το Bitcoin είναι ένα συναινετικό δίκτυο που παρέχει τη δυνατότητα ενός νέου συστήματος πληρωμών και μιας εντελώς ψηφιακής μορφής χρήματος. Είναι το πρώτο αποκεντρωμένο δίκτυο πληρωμής μεταξύ ομότιμων χρηστών του δικτύου (peer-to-peer) που λειτουργεί από τους χρήστες του χωρίς κεντρική αρχή ή μεσάζοντες. Tobitcoin όπως και η τεχνολογία blockchain μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο περίφημο λογιστικό σύστημα τριπλής καταχώρησης που υπάρχει.

 

Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του δικτύου Bitcoin όπως ακριβώς και κανένας δεν είναι ιδιοκτήτης της τεχνολογίας πίσω από το email. Το Bitcoin ελέγχεται από όλους τους χρήστες Bitcoin σε όλο τον κόσμο. Ενώ οι προγραμματιστές βελτιώνουν το λογισμικό, δεν μπορούν να εξαναγκάσουν καμία αλλαγή στο πρωτόκολλο Bitcoin, διότι όλοι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιούν. Για να διατηρηθεί η συμβατότητα, όλοι οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν το λογισμικό που υπακούει στους ίδιους κανόνες. Το Bitcoin μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο με την πλήρη συναίνεση μεταξύ όλων των χρηστών. Ως εκ τούτου, όλοι οι χρήστες και οι προγραμματιστές έχουν ισχυρό κίνητρο να προστατεύουν αυτήν την γενική συναίνεση.

Τα νομίσματα όπως δολάριο, ευρώ, γιεν κλπ, έχουν απεριόριστη προσφορά - οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να εκδώσουν όσα θέλουν και έτσι μπορούν να χειραγωγούν τις αξίες τους.

Με το bitcoin, από την άλλη πλευρά, η τροφοδοσία ελέγχεται αυστηρά από έναν υποκείμενο αλγόριθμο και μαθηματικές αρχές αποδεκτές από το σύνολο των χρηστών. Ένας μικρός αριθμός νέων bitcoins δημιουργείτε κάθε ώρα ως αμοιβή για τους υπολογιστές, που με την επεξεργαστική τους ισχύ συνέβαλαν στην περάτωση bitcoin συναλλαγών (διαδικασία mining). Αυτό θα συνεχιστεί να γίνετε με φθίνοντα ρυθμό έως ότου παραχθεί το σύνολο των 21 εκατομμυρίων Bitcoin. Το τελευταίο Bitcoin υπολογίζετε ότι θα δημιουργηθεί το 2140.

Αυτό το πλεονέκτημα κάνει το bitcoin πιο ελκυστικό θεωρητικά, αν η ζήτηση μεγαλώσει και η προσφορά παραμείνει η ίδια, η αξία θα αυξηθεί.

Οι αποστολείς των παραδοσιακών ηλεκτρονικών πληρωμών ή τραπεζικών συναλλαγών,οφείλουν να επαληθεύουν τα στοιχεία τους για να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Οι χρήστες του bitcoin λειτουργούν σε ημι-ανωνυμία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κεντρικός "επικυρωτής", οι χρήστες δεν χρειάζεται να ταυτοποιούν τον εαυτό τους κατά την αποστολή bitcoin σε άλλο χρήστη. Όταν υποβληθεί αίτημα συναλλαγής, το πρωτόκολλο ελέγχει όλες τις προηγούμενες συναλλαγές για να επιβεβαιώσει ότι ο αποστολέας έχει το απαραίτητο ποσό των bitcoin καθώς και την εξουσιοδότηση για την αποστολή του. Το σύστημα δεν χρειάζεται να γνωρίζει την ταυτότητά του.

Στην πράξη, κάθε χρήστης προσδιορίζεται από τη διεύθυνση του πορτοφολιού του. Οι συναλλαγές μπορούν, με κάποια προσπάθεια, να παρακολουθούνται με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, η επιβολή του νόμου έχει αναπτύξει μεθόδους για τον εντοπισμό των χρηστών εάν είναι απαραίτητο.

Οι συναλλαγές με Bitcoin είναι ασφαλείς, μη αναστρέψιμες και δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Αυτό προστατεύει τους εμπόρους από ζημίες που προκαλούνται από απάτες ή δόλιους αντιλογισμούς χρέωσης (chargebacks) και δεν υπάρχει ανάγκη για συμβατότητα με PCI. Οι έμποροι μπορούν εύκολα να επεκταθούν σε νέες αγορές όπου είτε οι πιστωτικές κάρτες δεν είναι διαθέσιμες, είτε τα ποσοστά απάτης είναι απαράδεκτα υψηλά. Το αποτελέσματα σε καθαρό κέρδος είναι χαμηλότερα τέλη, μεγαλύτερες αγορές και λιγότερα διοικητικά κόστη.

Παρόλο που αυτό μπορεί να ανησυχήσει μερικούς, καμία συναλλαγή στο δίκτυο bitcoin δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Κάθε συναλλαγή που επιβεβαιώνετε από το δίκτυο blockchain δεν μπορεί να αντιστραφεί, να παραποιηθεί ή να ακυρωθεί.

Η μικρότερη μονάδα ενός bitcoin ονομάζεται satoshi. Είναι εκατό εκατομμύριο από ένα bitcoin (0.00000001) - στις σημερινές τιμές, περίπου το ένα εκατοστό του ενός λεπτού. Αυτό μπορεί να επιτρέψει τις μικροσυναλλαγές που το παραδοσιακό χρήμα δεν επιτρέπει.

Φανταστείτε κάποιον αγρότη στην Κένυα αποκλεισμένο απο το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα που έχει τη δυνατότητα να ζητήσει μικροδωρεές για την χρηματοδότηση κάποιου σκοπού.

 
ena bhma μπροστα

Μάθετε εύκολα και γρήγορα το Ethereum μαζί μας!

Ξεκινήστε σήμερα να συναλλάσσεστε με κρυπτονομίσματα*Απόλυτη εχεμύθεια

Κρυπτονομίσματα για συναλλαγές

Συναλλασσόμαστε τα μεγαλύτερα σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονομίσματα της αγοράς. Τα οποία και ειναι άμεσα διαθέσιμα.

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.
Περισσότερες Επιλογές
;